Λαογραφικά αντικείμενα

Συλλογή uoadl:col_folkitems 11389 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Λαογραφικά αντικείμενα
Περιγραφή:
Η συλλογή περιλαμβάνει διάφορα λαογραφικά αντικείμενα χρηστικά ή μη της καθημερινής ζωής. Τα αντικείμενα αυτά είναι ποικίλου υλικού (μέταλλο, ξύλο, ύφασμα, πηλός, καλάμι, γυαλί, κ.ά.) και στην πλειοψηφία τους χρονολογούνται από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου και τις πρώτες του 20ου αιώνα. Η συγκέντρωση του υλικού αυτού ξεκίνησε από το 1966 με πρωτοβουλία και καθοδήγηση του τότε Καθηγητή της Έδρας της Λαογραφίας Γ. Κ. Σπυριδάκη. Ο τρόπος πρόσκτησής τους ήταν με αγορές και δωρεές. Η συλλογή συνεχίζει να εμπλουτίζεται.
Γεωγραφική κάλυψη:
Όλα σχεδόν τα γεωγραφικά μέρη του ελληνικού ηπειρωτικού και νησιωτικού χώρου, της Κύπρου, του μικρασιατικού και ποντιακού Ελληνισμού.
Χρονική κάλυψη:
1964 - σήμερα (19ος - 20ος αιώνας)
Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχ. διεύθυνση: Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής , 7ος όροφος (είσοδος 734)
Νικολάου Πολίτη 1, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ.15772
Τηλέφωνο: 210 727 7778
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: fma@phil.uoa.gr
Ιστότοπος: https://fma.phil.uoa.gr/
Κανόνες πρόσβασης:
Κατόπιν σχετικής άδειας από την Διεύθυνση

Φίλτρο

 

1. Λυχνάρι

Αντικείμενο uoadl:55881
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
406
Γεωγραφική περιοχή:
Λακωνία

2. Λυχνάρι

Αντικείμενο uoadl:55884
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
678
Γεωγραφική περιοχή:
Μεσσηνία

3. Λύχνος

Αντικείμενο uoadl:55887
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
523
Γεωγραφική περιοχή:
Ρέθυμνο

4. Φυτιλοθήκη

Αντικείμενο uoadl:55890
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
745

5. Κουτάλι

Αντικείμενο uoadl:73410
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
336

6. Κουτάλα μεγάλη

Αντικείμενο uoadl:73416
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
342
Γεωγραφική περιοχή:
Κορινθία

7. Λύχνος πετρελαίου

Αντικείμενο uoadl:73430
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
345
Γεωγραφική περιοχή:
Αιτωλοακαρνανία

8. Λύχνος

Αντικείμενο uoadl:73499
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
401
Γεωγραφική περιοχή:
Λακωνία

9. Πιρούνι

Αντικείμενο uoadl:73509
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
456
Γεωγραφική περιοχή:
Αιτωλοακαρνανία

10. Κουτάλι

Αντικείμενο uoadl:73511
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
459
Γεωγραφική περιοχή:
Αιτωλοακαρνανία

11. Κουτάλα

Αντικείμενο uoadl:73513
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
464

12. Κουτάλι

Αντικείμενο uoadl:73515
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
498
Γεωγραφική περιοχή:
Πρέβεζα

13. Κλειδοπίνακο

Αντικείμενο uoadl:73518
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
501
Γεωγραφική περιοχή:
Καρδίτσα

14. Κουτάλα

Αντικείμενο uoadl:73521
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
518
Γεωγραφική περιοχή:
Καρδίτσα

15. Κουτάλι γλυκού

Αντικείμενο uoadl:73523
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
520
Γεωγραφική περιοχή:
Ηλεία

16. Κουτάλα

Αντικείμενο uoadl:73526
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
537

17. Κουτάλα

Αντικείμενο uoadl:73528
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
539

18. Κουτάλα μιτάτου

Αντικείμενο uoadl:73530
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
590
Γεωγραφική περιοχή:
Ηράκλειο

19. Κουτάλι

Αντικείμενο uoadl:73533
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
613

20. Λαδοφωτιά

Αντικείμενο uoadl:73535
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
652
Γεωγραφική περιοχή:
Κέρκυρα