Κουτάλα

Αντικείμενο uoadl:73526 1187 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
537
Ονομασία:
Κουτάλα
Ημερομηνία καταγραφής:
19710101
Τρόπος προέλευσης:
Δωρεά
Υλικό:
Ξύλο
Είδος:
Σκεύος οικιακό
Μόνιμη διεύθυνση:

1