Κουτάλα

Αντικείμενο uoadl:73528 1226 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
539
Ονομασία:
Κουτάλα
Ημερομηνία καταγραφής:
19710101
Τρόπος προέλευσης:
Δωρεά
Υλικό:
Ξύλο
Είδος:
Σκεύος οικιακό
Περιγραφή:
Κουτάλα ξύλινη.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2