Φυτιλοθήκη

Αντικείμενο uoadl:55890 1238 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
745
Ονομασία:
Φυτιλοθήκη
Ημερομηνία καταγραφής:
19680101
Τρόπος προέλευσης:
Δωρεά
Υλικό:
Μέταλλο
Είδος:
Αντικείμενο θρησκευτικό
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2