Συνεδρίαση: 30 Δεκεμβρίου 1852

Proceedings uoadl:932 762 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 30 Δεκεμβρίου 1852
Time Coverage:
18521230
Other subject categories:
Οικονομικά
Περιουσία Πανεπιστημίου
Υποτροφίες, Αριστεία
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Φόρος
Δημήτριος Μαυροκορδάτος, οικία
Χριστόδουλος Ευθυμίου, οικία
Οικογένεια Ιωνιδών, υποτροφία
Αμφιθέατρο
Φυσική, όργανα

1