Συνεδρίαση: 30 Δεκεμβρίου 1852

Πρακτικά uoadl:932 782 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 30 Δεκεμβρίου 1852
Χρονική κάλυψη:
18521230
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Οικονομικά
Περιουσία Πανεπιστημίου
Υποτροφίες, Αριστεία
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Φόρος
Δημήτριος Μαυροκορδάτος, οικία
Χριστόδουλος Ευθυμίου, οικία
Οικογένεια Ιωνιδών, υποτροφία
Αμφιθέατρο
Φυσική, όργανα
Μόνιμη διεύθυνση:

1