Συνεδρίαση: 28 Ιανουαρίου 1853

Proceedings uoadl:933 855 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 28 Ιανουαρίου 1853
Time Coverage:
18530128
Other subject categories:
Φοιτητικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Ονόματα
Τελετές
Υποτροφίες, Αριστεία
Περιουσία Πανεπιστημίου
Keywords:
Εγγραφές
20 Μαΐου
Αμφιθέατρο
Αμβρόσιος Ράλλης, διαγώνισμα
Οικονομίδης
Ζαγγοϊανόπουλος
Αδαμίδης
Τρεις Ιεράρχες
Οικογένεια Ιωνιδών, υποτροφία

1


2