Συνεδρίαση: 28 Ιανουαρίου 1853

Πρακτικά uoadl:933 836 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 28 Ιανουαρίου 1853
Χρονική κάλυψη:
18530128
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Ονόματα
Τελετές
Υποτροφίες, Αριστεία
Περιουσία Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Εγγραφές
20 Μαΐου
Αμφιθέατρο
Αμβρόσιος Ράλλης, διαγώνισμα
Οικονομίδης
Ζαγγοϊανόπουλος
Αδαμίδης
Τρεις Ιεράρχες
Οικογένεια Ιωνιδών, υποτροφία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2