Συνεδρίαση: 17 Μαρτίου 1853

Proceedings uoadl:934 750 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 17 Μαρτίου 1853
Time Coverage:
18530317
Other subject categories:
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Λόγοι
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Πρόγραμμα Σπουδών
Ονόματα
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Keywords:
Κήποι Πανεπιστημίου
Υδραγωγείο
Βοτανική
Προϋπολογισμός 1854
Αμφιθέατρο
Ιωάννης Σούτσος
Γ. Κόκκινος
Πύρρος, κληροδότημα
Θεόδωρος Ράκος, δωρεά, βιβλιοθήκη

1