Συνεδρίαση: 17 Μαρτίου 1853

Πρακτικά uoadl:934 748 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 17 Μαρτίου 1853
Χρονική κάλυψη:
18530317
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Λόγοι
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Πρόγραμμα Σπουδών
Ονόματα
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λέξεις-κλειδιά:
Κήποι Πανεπιστημίου
Υδραγωγείο
Βοτανική
Προϋπολογισμός 1854
Αμφιθέατρο
Ιωάννης Σούτσος
Γ. Κόκκινος
Πύρρος, κληροδότημα
Θεόδωρος Ράκος, δωρεά, βιβλιοθήκη
Μόνιμη διεύθυνση:

1