Συνεδρίαση: 9 Ιουλίου 1853

Proceedings uoadl:940 323 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 9 Ιουλίου 1853
Time Coverage:
18530709
Other subject categories:
Καλλιτεχνικά
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Πρόγραμμα Σπουδών
Φοιτητικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Οικονομικά
Ονόματα
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Keywords:
Α. Λευκίος, εικόνα
Ιστορία
Φιλοσοφία
Ιωάννης Σούτσος, κληρονομιά
Κυριάκος Μπούμπης
Πράτσικας
Σκοτάδης
Κρασσάς
Ιωάννης Καρώρης, κληροδότημα

1


2


3