Συνεδρίαση: 9 Ιουλίου 1853

Πρακτικά uoadl:940 333 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 9 Ιουλίου 1853
Χρονική κάλυψη:
18530709
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Καλλιτεχνικά
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Πρόγραμμα Σπουδών
Φοιτητικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Οικονομικά
Ονόματα
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λέξεις-κλειδιά:
Α. Λευκίος, εικόνα
Ιστορία
Φιλοσοφία
Ιωάννης Σούτσος, κληρονομιά
Κυριάκος Μπούμπης
Πράτσικας
Σκοτάδης
Κρασσάς
Ιωάννης Καρώρης, κληροδότημα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3