Συνεδρίαση: 18 Νοεμβρίου 1853

Proceedings uoadl:945 310 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 18 Νοεμβρίου 1853
Time Coverage:
18531118
Other subject categories:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Πρόγραμμα Σπουδών
Φοιτητικά
Ονόματα
Υποτροφίες, Αριστεία
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Νομική Σχολή
Ζαγγοϊανόπουλος
Αδαμίδης
Θεόδωρος Ράκος, κληροδότημα
Ελένη Κολοκυθά
Ιωάννης Τσιμινάκης
Παναγής Βόρσας
Ριζάρειος Σχολή
Γερμανική γλώσσα
Αποφοιτητήρια
Ελένη Λευκίου
Οικογένεια Ιωνιδών, υποτροφία

1


2


3