Συνεδρίαση: 18 Νοεμβρίου 1853

Πρακτικά uoadl:945 333 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 18 Νοεμβρίου 1853
Χρονική κάλυψη:
18531118
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Πρόγραμμα Σπουδών
Φοιτητικά
Ονόματα
Υποτροφίες, Αριστεία
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Νομική Σχολή
Ζαγγοϊανόπουλος
Αδαμίδης
Θεόδωρος Ράκος, κληροδότημα
Ελένη Κολοκυθά
Ιωάννης Τσιμινάκης
Παναγής Βόρσας
Ριζάρειος Σχολή
Γερμανική γλώσσα
Αποφοιτητήρια
Ελένη Λευκίου
Οικογένεια Ιωνιδών, υποτροφία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3