Συνεδρίαση: 20 Νοεμβρίου 1853

Proceedings uoadl:946 310 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 20 Νοεμβρίου 1853
Time Coverage:
18531120
Other subject categories:
Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Πρόγραμμα Σπουδών
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Υποτροφίες, Αριστεία
Τελετές
Ονόματα
Keywords:
Καρνάδης
Προπαρασκευαστήρια
Φάρμακα, κατασκευή
Γεώργιος Δαμιανού
Κύριλλος Αργολίδος, κληροδότημα
Οικογένεια Ιωνιδών, υποτροφία
Τρεις Ιεράρχες
Τσιμινάκης

1


2


3