5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Πρακτικά εισηγήσεων: έρευνα στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, πληροφοριακά συστήματα, κοινωνικές διαστάσεις της πληροφορικής. Τόμος 2ος

Conference Proceedings uoadl:1001834 2918 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Πρακτικά εισηγήσεων: έρευνα στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, πληροφοριακά συστήματα, κοινωνικές διαστάσεις της πληροφορικής. Τόμος 2ος
Languages of Item:
Greek
English
Collectivity:
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Publisher:
Εκπαιδευτικό Κέντρο Κτηματικής Τραπέζης
Year of publication:
1995
Place of publication:
Αθήνα
Main subject category:
Computer science
Other subject categories:
Technology - Computer science
Number of pages:
1014
Bib number:
351141
Usher Number:
303.4833 ΠΣΠ1995 π 1995 2

Φίλτρο

 

21. Emerging issues and a holistic approach for information technology investments evaluation into the 1990's

Conference Paper uoadl:1054714
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Serafeimidis, Vasilis
Psoinos, Anna
Main subject category:
Computer science

22. Using simulation modelling as a tool for information systems impact measurement: a case study

Conference Paper uoadl:1054718
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μυλωνόπουλος, Νικόλαος
Δουκίδης, Γεώργιος
Giaglis, George M.
Main subject category:
Computer science

23. Αξιολόγηση επενδύσεων σε τεχνολογία πληροφορικής: αξιολόγηση εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού δικτύου

Conference Paper uoadl:1054721
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Apostolopoulos, Theodore
Πραματάρη, Κατερίνα
Main subject category:
Computer science

24. The design of a concurrent algorithm for series solutions of ordinary differential equations using a pipelined architecture

Conference Paper uoadl:1054729
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Moutafides, Michael
Glinos, Nikolaos
Main subject category:
Computer science

25. Efficient algorithms for managing transaction identifiers in the peer-to-peer distributed transactional environment

Conference Paper uoadl:1054732
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Samaras, George
Nikolopoulos, Stavros D.
Britton, Kathryn
Citron, Andrew
Main subject category:
Computer science

26. Automatic loop mapping and partitioning into systolic architectures

Conference Paper uoadl:1054743
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Koziris, Nectarios
Papakonstantinou, George
Tsanakas, Panayotis
Main subject category:
Computer science

27. Data interleaving and c-slow automata on re-usable systolic arrays for matrix operations

Conference Paper uoadl:1054760
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Kaskalis, T. H.
Margaritis, Konstantinos G.
Evans, J. D.
Main subject category:
Computer science

28. Daffolid: a framework for integrating AND/OR parallelism

Conference Paper uoadl:1054763
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Βολιώτης, Σταμάτης
Thanos, A.
Sgouros, N.
Παπακωνσταντίνου, Γιώργος
Main subject category:
Computer science

29. Διαχείριση περιορισμών σε προβλήματα προγραμματισμού πόρων καθημερινής βάσης: μια αντικειμενοστραφής προσέγγιση

Conference Paper uoadl:1054769
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Thrampoulidis, K.
Χούσος, Ευθύμιος Χ.
Γκουμόπουλος, Χρήστος Α.
Main subject category:
Computer science

30. Development of user interfaces for industrial control centres

Conference Paper uoadl:1054771
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Avouris, N. M.
Κορωνίδης, Θάνος
Main subject category:
Computer science

31. A strategy formulation process for information systems planning

Conference Paper uoadl:1054772
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Mentzas, Gregoris
Main subject category:
Computer science

32. DACOSYS: data collection system for the operating rooms

Conference Paper uoadl:1054774
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κετικίδης, Παναγιώτης Χ.
Efstathiadis, L.
Main subject category:
Computer science

33. Models and analogies on electricity using computational exploratory environments

Conference Paper uoadl:1054776
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Kavogli-Zoni, Zoe
Main subject category:
Computer science

34. Επεξεργασία πραγματικών τιμών ηλιακής ακτινοβολίας με ασαφή λογική (fuzzy logic) σύμφωνα με τους χαρακτηρισμούς του δελτίου πρόγνωσης καιρού: ερευνητική εργασία

Conference Paper uoadl:1054778
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κορτζής, Δημοσθένης
Σαμαράκου, Μαρία
Grigoriadou, Maria
Katzouraki, Maria
Main subject category:
Computer science

35. A.S.A.F.ES.2 : a reinforcement neuro-fuzzy architecture for fuzzy computing, based on functional reasoning

Conference Paper uoadl:1054780
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Vasilakos, A.
Ζηκίδης, Κωνσταντίνος Χ.
Main subject category:
Computer science

36. Neural networks for fast and efficient classification of multispectral remote sensing data

Conference Paper uoadl:1054782
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Βασιλάς Ν.
Περαντώνης Σ.
Χάρου Ε.
Βαρουφάκης Σ.
Μουτσούλας Μ.
Main subject category:
Computer science

37. Information extraction in classification problems by means of generalization processes

Conference Paper uoadl:1054878
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Ballarin, A. (Alessandro)
Gervasi, S.
Cannata, V.
Liudaki, S.
Main subject category:
Computer science

38. A study of two unit extended fuzzy cognitive maps

Conference Paper uoadl:1054880
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Tsadiras, Athanasios K.
Margaritis, Konstantinos G.
Main subject category:
Computer science

39. Segmentation and classification of document images using the backround

Conference Paper uoadl:1054889
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Antonacopoulos, Apostolos
Main subject category:
Computer science

40. Optimization of delaunay triangulations in 3D

Conference Paper uoadl:1054898
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Golias, N. A.
Main subject category:
Computer science