Αναμνηστικός τόμος καθηγητού Εμμ. Μιχελάκη

Honorific Edition uoadl:1002463 4152 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Αναμνηστικός τόμος καθηγητού Εμμ. Μιχελάκη
Honored person or collectivity:
Michelakis, E.
Publisher:
Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων
Year of publication:
1973
Place of publication:
Αθήναι
Number of pages:
634
Bib number:
86928
Usher Number:
34(082.2) ΜΙΧ