Ξένιον: Festschrift für Pan. J. Zepos: anlässlich seines 65. Geburtstages am 1. Dezember 1973 (τ. 1)

Honorific Edition uoadl:1002466 5076 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Ξένιον: Festschrift für Pan. J. Zepos: anlässlich seines 65. Geburtstages am 1. Dezember 1973 (τ. 1)
Honored person or collectivity:
Zepos, Panagiotes Ioannou
Year of publication:
1973
Place of publication:
Athen
Number of pages:
782
Bib number:
93259
Usher Number:
34(082.2) ΖεπΠ ξ 1973 1-3

Φίλτρο

 

41. La constitution de zenon περι καινοτομιών et sa place dans le code de justinien

Paper in Honorific Edition uoadl:1003944
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Wal , Nicolaas van der
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law

42. Das patent ein unerkannter Typus der Byzantinischen Kaiserurkunde

Paper in Honorific Edition uoadl:1003946
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Wirth , Peter
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law

43. Zur bedeutung der didache fur Okumenisches kirchenrecht

Paper in Honorific Edition uoadl:1003948
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Wolf , Erik
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law

44. Zur bedeutung der altgriechischen rechtsgeschichte für die rechtswissenschaft

Paper in Honorific Edition uoadl:1003949
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Wolff , Hans Julius
Main subject category:
History of Law