Ξένιον: Festschrift für Pan. J. Zepos: anlässlich seines 65. Geburtstages am 1. Dezember 1973 (τ. 1)

Honorific Edition uoadl:1002466 5300 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Ξένιον: Festschrift für Pan. J. Zepos: anlässlich seines 65. Geburtstages am 1. Dezember 1973 (τ. 1)
Honored person or collectivity:
Zepos, Panagiotes Ioannou
Year of publication:
1973
Place of publication:
Athen
Number of pages:
782
Bib number:
93259
Usher Number:
34(082.2) ΖεπΠ ξ 1973 1-3

Φίλτρο

 

1. Menschliches verhalten als zentraler bezugspunkt rechtlicher und insbesondere strafrechtlicher normierung

Paper in Honorific Edition uoadl:1003867
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ανδρουλάκης , Νικόλαος Κ.
Main subject category:
Sociology of Law

2. Von der metaphysik zur metaphysik des rechts

Paper in Honorific Edition uoadl:1003868
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Αραβαντινός, Ιωάννης Π.
Main subject category:
Philosophy of Law

3. Quelques questions les plus actuelles dans le droit des moyens d'information

Paper in Honorific Edition uoadl:1003869
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Blagojević, Borislav T.
Main subject category:
Commercial Law

4. Das Schuldverhaltnis als Organismus. Wegweisung und missdeutung

Paper in Honorific Edition uoadl:1003871
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Bruns , Rudolf
Main subject category:
Law of Obligations

5. Law and social change in the Common law

Paper in Honorific Edition uoadl:1003873
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Χλώρος , Αλέξανδρος Γ.
Main subject category:
Sociology of Law

6. Προβλήματα των πηγών του ποινικού δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1003874
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Δέδες, Χρίστος Γ.
Main subject category:
Criminal Law

7. God and man in law

Paper in Honorific Edition uoadl:1003876
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Forkosch , Morris D.
Main subject category:
Philosophy of Law

8. Άνθρωπος τις κατέβαινεν. Μια περίπτωσις Διοικήσεως αλλοτρίων - negotiorum gestio - εν τη Καινή Διαθήκη

Paper in Honorific Edition uoadl:1003878
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Φουρκιώτης , Κωνσταντίνος
Main subject category:
Ecclesiastical Law

9. Verfassungsgeschichte - Ihre aufgaben und Grenzen in Rahmen der rechtswissenschaft

Paper in Honorific Edition uoadl:1003880
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Heydte , Friedrich August , Freiherr von der
Main subject category:
History of Law

10. Theories nouvelles sur le droit subjectif

Paper in Honorific Edition uoadl:1003882
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ionescu, Octavian
Main subject category:
Philosophy of Law

11. Τα ατομικά δικαιώματα εν τω ιδιωτικό δικαίω

Paper in Honorific Edition uoadl:1003885
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Korsos, Dimitrios
Main subject category:
Private Law

12. Μεσότης και μέτρον εν τη ελληνική διανοήσει. μετ'εξαιρέσεως της περι μεσότητος διδασκαλίας του Αριστοτέλους

Paper in Honorific Edition uoadl:1003887
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κουσουλάκος , Γεώργιος Π.
Main subject category:
Philosophy of Law

13. Σκέψεις επί της θεωρίας του Αριστοτέλους περι επιείκειας

Paper in Honorific Edition uoadl:1003889
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Maridakis, Georgios S.
Main subject category:
Philosophy of Law

14. Παρατηρήσεις επί των παρανόμων de facto καταστάσεων

Paper in Honorific Edition uoadl:1003890
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Michaelides - Nouaros, Georges
Main subject category:
Law and Legislation

15. Considerations sur la notion de juridiction gracieuse

Paper in Honorific Edition uoadl:1003891
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Mitsopoulos, Georges
Main subject category:
Civil Procedure

16. The unity of law

Paper in Honorific Edition uoadl:1003894
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Newman , Ralph Abraham
Main subject category:
Methodology of Law

17. Rechtliche schranken bei der anwendung technologischer errungenschaften

Paper in Honorific Edition uoadl:1003895
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Παπαντωνίου, Νικόλαος Σ.
Main subject category:
Methodology of Law

18. Construire un systeme juridique. Les roles du legislateur et du juge

Paper in Honorific Edition uoadl:1003897
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Sauveplanne , J. G.
Main subject category:
Methodology of Law

19. The economy of juristic concepts or the definition of definition

Paper in Honorific Edition uoadl:1003899
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Stone , Ferdinand F.
Main subject category:
Philosophy of Law

20. Law, literature and modern history

Paper in Honorific Edition uoadl:1003902
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Thieme , Hans
Main subject category:
Philosophy of Law