Ξένιον: Festschrift für Pan. J. Zepos: anlässlich seines 65. Geburtstages am 1. Dezember 1973 (τ. 1)

Honorific Edition uoadl:1002466 4553 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Ξένιον: Festschrift für Pan. J. Zepos: anlässlich seines 65. Geburtstages am 1. Dezember 1973 (τ. 1)
Honored person or collectivity:
Zepos, Panagiotes Ioannou
Year of publication:
1973
Place of publication:
Athen
Number of pages:
782
Bib number:
93259
Usher Number:
34(082.2) ΖεπΠ ξ 1973 1-3

Φίλτρο

 

21. The government and the courts: notes on a comparative approach to administrative law

Paper in Honorific Edition uoadl:1003420
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Marsh, N.
Main subject category:
Administrative Law

22. A comparative view of the remedies available to a party aggrieved by nonperformance of a contractual obligation

Paper in Honorific Edition uoadl:1003422
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Von Mehren , Arthur Taylor
Main subject category:
Comparative law

23. Buona fede e tutela dell’ affidamento nella programmazione economica

Paper in Honorific Edition uoadl:1003424
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Merusi, F.
Main subject category:
Economic Law

24. Les capacities de droit privé des organizations internationales

Paper in Honorific Edition uoadl:1003427
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Monaco, R.
Main subject category:
Private Law

25. Die verjährung enlischer wechsel vor deutschen gerichten

Paper in Honorific Edition uoadl:1003428
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Müller-Freienfels, Wolfram
Main subject category:
Civil Procedure

26. Betrachtungen über die Laesio im Schweizerischen Recht: die Bestimmung über die Übervorteilung, insbesondere im Lichte neuerer Entwicklungen und Tendenzen

Paper in Honorific Edition uoadl:1003430
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Oftinger, Karl
Main subject category:
Civil Law

27. Emancipation

Paper in Honorific Edition uoadl:1003433
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Oppenheim, Lassa
Main subject category:
Family Law

28. Η προσέγγισις των νομοθεσιών εντός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Paper in Honorific Edition uoadl:1003435
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Panagopoulos, Theodoros
Main subject category:
European law

29. Introduction au droit civil socialiste. Formes de propriété et d’ activité économique

Paper in Honorific Edition uoadl:1003437
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Περιφανάκης, Κωνσταντίνος Εμμανουήλ
Main subject category:
Civil Law

30. La formation des contrats dans le cadre du commerce international

Paper in Honorific Edition uoadl:1003439
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Popescu, T. R,
Main subject category:
Commercial Law

31. La clause de reserve de propriété en cas de faillite de l’acheteur

Paper in Honorific Edition uoadl:1003442
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Βαλαβάνης , Πάνος Δ.
Main subject category:
Bankrupty law

32. Grundlagen und Grenzen der Unabhängigkeit der Deutschen Bundesbank

Paper in Honorific Edition uoadl:1003445
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Schmidt, Ludwig
Main subject category:
Banking and capital market law

33. Der tod als Schadensfall

Paper in Honorific Edition uoadl:1003447
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Stoll, Heinrich
Main subject category:
Civil Law

34. Menschliches verhalten als zentraler bezugspunkt rechtlicher und insbesondere strafrechtlicher normierung

Paper in Honorific Edition uoadl:1003867
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ανδρουλάκης , Νικόλαος Κ.
Main subject category:
Sociology of Law

35. Von der metaphysik zur metaphysik des rechts

Paper in Honorific Edition uoadl:1003868
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Αραβαντινός, Ιωάννης Π.
Main subject category:
Philosophy of Law

36. Quelques questions les plus actuelles dans le droit des moyens d'information

Paper in Honorific Edition uoadl:1003869
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Blagojević, Borislav T.
Main subject category:
Commercial Law

37. Das Schuldverhaltnis als Organismus. Wegweisung und missdeutung

Paper in Honorific Edition uoadl:1003871
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Bruns , Rudolf
Main subject category:
Law of Obligations

38. Law and social change in the Common law

Paper in Honorific Edition uoadl:1003873
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Χλώρος , Αλέξανδρος Γ.
Main subject category:
Sociology of Law

39. Προβλήματα των πηγών του ποινικού δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1003874
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Δέδες, Χρίστος Γ.
Main subject category:
Criminal Law

40. God and man in law

Paper in Honorific Edition uoadl:1003876
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Forkosch , Morris D.
Main subject category:
Philosophy of Law