Ακροθίνια Πέτρω Γ. Βάλληνδα

Honorific Edition uoadl:1002501 1694 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Ακροθίνια Πέτρω Γ. Βάλληνδα
Languages of Item:
Greek
French
Deutsche
English
Spanish
Publisher:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Year of publication:
1976
Place of publication:
Θεσσαλονίκη
Number of pages:
1047
Bib number:
201392
Usher Number:
34(082.2) ΒαλΠ α 1979 τ.9

Φίλτρο

 

41. Peculiarità di alcune "riserve" apposte alla convezione dell' O.N.U sui diritti politici della donna

Paper in Honorific Edition uoadl:1012662
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Cassese , Antonio
Main subject category:
Humanitarian law

42. Le qualificazioni in diritto internazionale privato

Paper in Honorific Edition uoadl:1012668
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Sperduti , Giuseppe
Main subject category:
Private international law

43. The development of international trade law and the united nations

Paper in Honorific Edition uoadl:1012671
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Schmitthoff , Clive Macmillan
Main subject category:
Commercial Law

44. Les institutions consécutives à la non application du principe du droit des peuples à disposer d'eux mêmes

Paper in Honorific Edition uoadl:1012672
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καλογερόπουλος-Στράτης , Σπύρος Κ.
Main subject category:
International Law

45. Die deutsche internationale zuständigkeit in familienrechtssachen

Paper in Honorific Edition uoadl:1012675
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Beitzke , Gnther
Main subject category:
Family Law

46. Droits de l'homme, noyau d'un droit universel

Paper in Honorific Edition uoadl:1012678
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Evrigenis, Dimitrios, J.
Main subject category:
Human Rights