Ακροθίνια Πέτρω Γ. Βάλληνδα

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002501 1692 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ακροθίνια Πέτρω Γ. Βάλληνδα
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Αγγλικά
Ισπανικά
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Έτος έκδοσης:
1976
Τόπος έκδοσης:
Θεσσαλονίκη
Αριθμός σελίδων:
1047
Bib number:
201392
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΒαλΠ α 1979 τ.9

Φίλτρο

 

1. Der Beitrag des Auslandskapitals zur Wirtschaftsentwicklung. Voraussetzungen im allgemeinen und speziell im Fall Griechenlands

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012395
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δελιβάνης, Δημήτριος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

2. Le caractère scientifique du droit compare. Son rôle et Sa mission dans le cadre des institutions de la Communauté Européenne

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012401
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κασσιμάτης , Γρηγόρης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγκριτικό Δίκαιο

3. Les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un état d'apres la Charte des Nations Unies

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012405
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Verdross, Alfred
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

4. Remarques générales sur le Droit Budgétaire en Grèce

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012413
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δερτιλής, Παναγιώτης Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικό Δίκαιο

5. Legal rights and duties

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012416
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Wortley , B. A. Ben Atkinson
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Η ενοποίησις του ποινικού δικαίου εις τας χώρας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012417
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καρανίκας , Δημήτριος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό δίκαιο

7. Vom dreidimensionalen programm zur trialistischen theorie der juristischen welt

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012424
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Goldschmidt, Werner
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μεθοδολογία του δικαίου

8. The lex aequitatis fori: the moral datum

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012435
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ehrenzweig, Albert A.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

9. La permanence des concepts du droit Romain dans les systèmes juridiques continentaux

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012448
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Zajtay , Imre
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

10. A plea for coordination of movements for the Unification of law

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012454
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Nadelmann, Kurt H.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. La preuve judiciaire en droit allemand

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012455
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Habscheid, Walther J.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιατρικό Δίκαιο

12. Convenios de doble Nacionalidad

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012457
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Miaja de la Muela, Adolfo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

13. Les éléments déterminants en tant que critères fondant la science des droits comparés

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012459
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Constantinesco , Lontin-Jean
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγκριτικό Δίκαιο

14. Über die Abgrenzung der Darstellung des rechts der internationalen organisationen von derjenigen des allgemeinen völkerrechts

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012461
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Seidl-Hohenveldern, Ignatz
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

15. Θεωρίαι περί της αστικής ευθύνης του Κράτους εκ των παρανόμων πράξεων των οργάνων αυτού εν τη Β' Εθνική Συνελεύσει (1862-1864)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012462
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κυριακόπουλος , Ηλίας Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσιο Δίκαιο

16. Φυσικός νόμος και υποχρεώσεις δικαίου και ηθικής (Sein και Sollen)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012463
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κωνσταντόπουλος, Δημήτριος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

17. Προς ενοποίησιν των ευρωπαϊκών ποινικών δικαίων των ανηλίκων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012464
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βουγιούκας, Κωνσταντίνος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό δίκαιο

18. Zur gerichtsverfassung und zum verfahren des gerichtshofs des europäischen gemeinschaften

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012466
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Riese, Otto
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

19. Ordre public und gute sitten in deutschen recht

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012468
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ficker, Hans G.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσιο Δίκαιο

20. Why is submission binding?

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012470
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Levontin, A. V.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικές αρχές αστικού δικαίου