Τόμος Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου. Επί τη εξακοσιετηρίδι της εξαβίβλου αυτού (1345-1945)

Honorific Edition uoadl:1002505 1692 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Τόμος Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου. Επί τη εξακοσιετηρίδι της εξαβίβλου αυτού (1345-1945)
Languages of Item:
Greek
French
English
Deutsche
Honored person or collectivity:
Αρμενόπουλος, Κωνσταντίνος
Publisher:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Editor:
Michaelides - Nouaros, Georges
Year of publication:
1952
Place of publication:
Θεσσαλονίκη
Number of pages:
622
Bib number:
341547
Usher Number:
34(082.2) ΑρμΚ τ 1952