Ξένιον: Festschrift für Pan. J. Zepos: anlässlich seines 65. Geburtstages am 1. Dezember 1973 (τ. 2)

Honorific Edition uoadl:1010640 384 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Ξένιον: Festschrift für Pan. J. Zepos: anlässlich seines 65. Geburtstages am 1. Dezember 1973 (τ. 2)
Honored person or collectivity:
Zepos, Panagiotes Ioannou
Year of publication:
1973
Place of publication:
Athen
Number of pages:
776
Bib number:
93259
Usher Number:
34(082.2) ΖεπΠ ξ 1973 1-3

Φίλτρο

 

1. Extraterritorial application of antitrust laws and international law

Paper in Honorific Edition uoadl:1003350
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Birrell, Jean
Main subject category:
Private international law

2. Zum internationalen Sachenrecht. Eine Miszelle

Paper in Honorific Edition uoadl:1003356
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Caemmerer, Ernst von
Main subject category:
International Law

3. Protection of minorities under the convention of genocide

Paper in Honorific Edition uoadl:1003360
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Daes, E. A.
Main subject category:
Human Rights

4. Some aspects of comparative law

Paper in Honorific Edition uoadl:1003382
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Eörsi, Gyula
Main subject category:
Comparative law

5. Erosion and inundation damages led to an international arbitration

Paper in Honorific Edition uoadl:1003384
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Erades, L.
Main subject category:
International Law

6. “Droit Comparé” et method comparative en Droit International Public

Paper in Honorific Edition uoadl:1003387
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ευσταθιάδης, Κωνστντίνος Θ.
Main subject category:
Comparative law

7. Foreign investment statutes: prolegomena to a comparative study

Paper in Honorific Edition uoadl:1003390
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Fatouros, Arghyrios A.
Main subject category:
Economic Law

8. Schnelle gütereinordnung und feste güterzuordnung (Zwei Prinzipien des Erbrechts)

Paper in Honorific Edition uoadl:1003392
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Φίλιος, Παύλος Χ.
Main subject category:
Law of Succession (Estates)

9. Erklärungsunterlassungen mit rechtsgeschäftlicher wirkung

Paper in Honorific Edition uoadl:1003393
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γαζής, Ανδρέας Α.
Main subject category:
Law and Legislation

10. Die abänderung ausländischer urteile im inland

Paper in Honorific Edition uoadl:1003396
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γεωργιάδης, Αστέριος Κ.
Main subject category:
Emigration and immigration law

11. Express renunciation and implied preservation of german legal unity in the fields of family law and succession

Paper in Honorific Edition uoadl:1003398
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Graue , Eugen Dietrich
Main subject category:
Civil Law

12. Is private law becoming public? The case of cooperatives

Paper in Honorific Edition uoadl:1003400
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Hazard , John Newbold
Main subject category:
Law and Legislation

13. Le droit de la famille en Roumanie

Paper in Honorific Edition uoadl:1003402
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ioansco, A.
Main subject category:
Family Law

14. Die skandinavische Lehre der Vertragsverletzung. Geltendes Recht und Vertragspraxis

Paper in Honorific Edition uoadl:1003404
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Jørgensen, S.
Main subject category:
Law of Obligations

15. Die Schenkung von Todes wegen im deutschen Internationalen Privatrecht

Paper in Honorific Edition uoadl:1003407
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Kegel, G
Main subject category:
Private international law

16. Der erblasserwille post mortem zur Unzulässigkeit der testamentrarischen Potestativbedingung

Paper in Honorific Edition uoadl:1003409
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Keuk , Brigitte
Main subject category:
Private international law

17. English law in Ontario

Paper in Honorific Edition uoadl:1003411
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Kiralfy, Albert Kenneth Roland
Main subject category:
International Law

18. L‘ exercice des droits et l‘ intérêt social dans le droit civil Tchécoslovaque

Paper in Honorific Edition uoadl:1003413
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Keuk, Brigitte
Main subject category:
Civil Law

19. Nullity of marriage in english law. New developments

Paper in Honorific Edition uoadl:1003415
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Lipstein, Kurt
Main subject category:
Family Law

20. Der Übereinkommensentwurf der Vereinten Nationen über die Verjährung in internationalen Kaufsachen

Paper in Honorific Edition uoadl:1003417
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Loewe, R.
Main subject category:
International Law