Ξένιον: Festschrift für Pan. J. Zepos: anlässlich seines 65. Geburtstages am 1. Dezember 1973 (τ. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1010640 387 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ξένιον: Festschrift für Pan. J. Zepos: anlässlich seines 65. Geburtstages am 1. Dezember 1973 (τ. 2)
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Ζέπος, Παναγιώτης Ι.
Έτος έκδοσης:
1973
Τόπος έκδοσης:
Athen
Αριθμός σελίδων:
776
Bib number:
93259
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΖεπΠ ξ 1973 1-3

Φίλτρο

 

1. Extraterritorial application of antitrust laws and international law

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003350
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Birrell, Jean
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

2. Zum internationalen Sachenrecht. Eine Miszelle

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003356
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Caemmerer, Ernst von
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

3. Protection of minorities under the convention of genocide

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003360
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Daes, E. A.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανθρώπινα δικαιώματα

4. Some aspects of comparative law

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003382
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Eörsi, Gyula
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγκριτικό Δίκαιο

5. Erosion and inundation damages led to an international arbitration

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003384
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Erades, L.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

6. “Droit Comparé” et method comparative en Droit International Public

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003387
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ευσταθιάδης, Κωνστντίνος Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγκριτικό Δίκαιο

7. Foreign investment statutes: prolegomena to a comparative study

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003390
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Φατούρος, Αργύρης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικό Δίκαιο

8. Schnelle gütereinordnung und feste güterzuordnung (Zwei Prinzipien des Erbrechts)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003392
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Φίλιος, Παύλος Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληρονομικό δίκαιο

9. Erklärungsunterlassungen mit rechtsgeschäftlicher wirkung

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003393
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γαζής, Ανδρέας Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Die abänderung ausländischer urteile im inland

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003396
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γεωργιάδης, Αστέριος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο Αλλοδαπών

11. Express renunciation and implied preservation of german legal unity in the fields of family law and succession

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003398
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Graue , Eugen Dietrich
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

12. Is private law becoming public? The case of cooperatives

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003400
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Hazard , John Newbold
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Le droit de la famille en Roumanie

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003402
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ioansco, A.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

14. Die skandinavische Lehre der Vertragsverletzung. Geltendes Recht und Vertragspraxis

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003404
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Jørgensen, S.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

15. Die Schenkung von Todes wegen im deutschen Internationalen Privatrecht

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003407
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Kegel, G
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

16. Der erblasserwille post mortem zur Unzulässigkeit der testamentrarischen Potestativbedingung

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003409
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Keuk , Brigitte
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

17. English law in Ontario

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003411
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Kiralfy, Albert Kenneth Roland
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

18. L‘ exercice des droits et l‘ intérêt social dans le droit civil Tchécoslovaque

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003413
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Keuk, Brigitte
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

19. Nullity of marriage in english law. New developments

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003415
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Lipstein, Kurt
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

20. Der Übereinkommensentwurf der Vereinten Nationen über die Verjährung in internationalen Kaufsachen

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003417
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Loewe, R.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο