Ένα σύστημα εξυπηρέτησης με ομαδοποιημένες αφίξεις, δύο κατηγορίες πελατών και προτεραιότητας

Conference Paper uoadl:1020743 389 Read counter

Original Title:
Ένα σύστημα εξυπηρέτησης με ομαδοποιημένες αφίξεις, δύο κατηγορίες πελατών και προτεραιότητας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κατσαρός Α.
Λάγκαρης Χρήστος
Affiliation:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Μαθηματικών
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Statistics
Pages (from-to):
44-51
The digital material of the item is not available.