Η ελληνική οινοβιομηχανία το 19ο αιώνα: από την αναζήτηση της ποιότητας στο σταφιδίτη

Conference Paper uoadl:1041208 293 Read counter

Original Title:
Η ελληνική οινοβιομηχανία το 19ο αιώνα: από την αναζήτηση της ποιότητας στο σταφιδίτη
Languages of Item:
Greek
Creator:
Αγριαντώνη, Χριστίνα
Main subject category:
Viticulture
Other subject categories:
Industrial Engineering and Manufacturing
History
Folklore
Keywords:
κρασί
Pages (from-to):
133-147
The digital material of the item is not available.