Κτήματα

Subfolder uoadl:122412 988 Read counter

Title:
Κτήματα
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του
πανεπιστημίου

Time Coverage:
1838-1839
Usher Number:
661.1
Extent:
10 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Κτήματα
Other subject categories:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, επιτροπή ανέγερσης,
Λειψία, Προξενείο, Θεοχάρης (Theocharis),
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας, ξυλεία Πανεπιστημίου
Γεώργιος Ράλλης, Πρύτανης, οικοδομή, ξυλεία,
Αναστάσιος Λευκίας, Σχολάρχης (Κοσμήτορας), Νικόλαος Κωστής, Ερρίκος Τράιμπέρ, Ιωάννης Ολύμπιος, Δημήτριος Μαυροκορδάτος, Αλέξιος Πάλλης, οικοδομική εξέλιξη

1


2


3


4


5


6


7


8