Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122412 1028 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κτήματα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του
πανεπιστημίου

Χρονική κάλυψη:
1838-1839
Ταξιθετικός αριθμός:
661.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
10 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, επιτροπή ανέγερσης,
Λειψία, Προξενείο, Θεοχάρης (Theocharis),
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας, ξυλεία Πανεπιστημίου
Γεώργιος Ράλλης, Πρύτανης, οικοδομή, ξυλεία,
Αναστάσιος Λευκίας, Σχολάρχης (Κοσμήτορας), Νικόλαος Κωστής, Ερρίκος Τράιμπέρ, Ιωάννης Ολύμπιος, Δημήτριος Μαυροκορδάτος, Αλέξιος Πάλλης, οικοδομική εξέλιξη

1


2


3


4


5


6


7


8