Υποτροφίες

Subfolder uoadl:142150 890 Read counter

Title:
Υποτροφίες
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Time Coverage:
1838-1839
Usher Number:
673.1
Extent:
4 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Υποτροφίες, Αριστεία
Other subject categories:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Keywords:
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας, κατάσταση υποτρόφου Ιωάννη Δημητρίου,
Ιωάννης Δημήτριος, υπότροφος, φοιτητής, υποδιδάσκαλος Γυμνασίου Ναυπλίου
The digital material of the item is not available.