Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142150 864 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Υποτροφίες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Χρονική κάλυψη:
1838-1839
Ταξιθετικός αριθμός:
673.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
4 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Υποτροφίες, Αριστεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας, κατάσταση υποτρόφου Ιωάννη Δημητρίου,
Ιωάννης Δημήτριος, υπότροφος, φοιτητής, υποδιδάσκαλος Γυμνασίου Ναυπλίου
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.