Πρακτικά Συγκλήτου 1886-1891, τόμος 15

Volume of Archival Material uoadl:1900 4904 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1886-1891, τόμος 15
Time Coverage:
1886-1887, 1887-1888, 1888-1889, 1889-1890, 1890-1891 (μισό έτος)

Φίλτρο

 

21. Συνεδρίαση Δεκάτη Εβδόμη: 24 Ιουλίου 1887

Proceedings uoadl:1949
Unit:
Historical Archive

22. Συνεδρίαση Δεκάτη Ογδόη: 25 Ιουλίου 1887

Proceedings uoadl:1950
Unit:
Historical Archive

23. Συνεδρίαση Πρώτη: 3 Οκτωβρίου 1887

Proceedings uoadl:1951
Unit:
Historical Archive

24. Συνεδρίαση Δευτέρα: 9 Οκτωβρίου 1887

Proceedings uoadl:1952
Unit:
Historical Archive

25. Συνεδρίαση Τρίτη: 10 Οκτωβρίου 1887

Proceedings uoadl:1953
Unit:
Historical Archive

26. Συνεδρίαση Τετάρτη: 24 Οκτωβρίου 1887

Proceedings uoadl:1954
Unit:
Historical Archive

27. Έκτακτη Συνεδρίαση: 4 Νοεμβρίου 1887

Proceedings uoadl:1955
Unit:
Historical Archive

28. Έκτακτη Συνεδρίαση: 5 Νοεμβρίου 1887

Proceedings uoadl:1956
Unit:
Historical Archive

29. Συνεδρίαση Πέμπτη: 14 Νοεμβρίου 1887

Proceedings uoadl:1957
Unit:
Historical Archive

30. Συνεδρίαση Έκτη: 19 Νοεμβρίου 1887

Proceedings uoadl:1958
Unit:
Historical Archive

31. Συνεδρίαση Εβδόμη: 29 Νοεμβρίου 1887

Proceedings uoadl:1959
Unit:
Historical Archive

32. Συνεδρίαση Ογδόη: 5 Δεκεμβρίου 1887

Proceedings uoadl:1960
Unit:
Historical Archive

33. Συνεδρίαση Εννάτη: 12 Δεκεμβρίου 1887

Proceedings uoadl:1961
Unit:
Historical Archive

34. Συνεδρίαση Δεκάτη: 22 Δεκεμβρίου 1887

Proceedings uoadl:1974
Unit:
Historical Archive

35. Συνεδρίαση Ενδεκάτη: 26 Ιανουαρίου 1888

Proceedings uoadl:1975
Unit:
Historical Archive

36. Συνεδρίαση Δωδεκάτη: 23 Ιανουαρίου 1888

Proceedings uoadl:1977
Unit:
Historical Archive

37. Συνεδρίαση Δεκάτη Τρίτη: 19 Μαρτίου 1888

Proceedings uoadl:1978
Unit:
Historical Archive

38. Συνεδρίαση Δεκάτη Τετάρτη: 18 Ιουλίου 1888

Proceedings uoadl:1980
Unit:
Historical Archive

39. Συνεδρίαση Πρώτη: 1 Οκτωβρίου 1888

Proceedings uoadl:1983
Unit:
Historical Archive

40. Συνεδρίαση Δευτέρα: 12 Οκτωβρίου 1888

Proceedings uoadl:1984
Unit:
Historical Archive