Πρακτικά Συγκλήτου 1886-1891, τόμος 15

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1900 4192 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συγκλήτου 1886-1891, τόμος 15
Χρονική κάλυψη:
1886-1887, 1887-1888, 1888-1889, 1889-1890, 1890-1891 (μισό έτος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Συνεδρίαση Δεκάτη Εβδόμη: 24 Ιουλίου 1887

Πρακτικά uoadl:1949
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

22. Συνεδρίαση Δεκάτη Ογδόη: 25 Ιουλίου 1887

Πρακτικά uoadl:1950
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

23. Συνεδρίαση Πρώτη: 3 Οκτωβρίου 1887

Πρακτικά uoadl:1951
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

24. Συνεδρίαση Δευτέρα: 9 Οκτωβρίου 1887

Πρακτικά uoadl:1952
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25. Συνεδρίαση Τρίτη: 10 Οκτωβρίου 1887

Πρακτικά uoadl:1953
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

26. Συνεδρίαση Τετάρτη: 24 Οκτωβρίου 1887

Πρακτικά uoadl:1954
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

27. Έκτακτη Συνεδρίαση: 4 Νοεμβρίου 1887

Πρακτικά uoadl:1955
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

28. Έκτακτη Συνεδρίαση: 5 Νοεμβρίου 1887

Πρακτικά uoadl:1956
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

29. Συνεδρίαση Πέμπτη: 14 Νοεμβρίου 1887

Πρακτικά uoadl:1957
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

30. Συνεδρίαση Έκτη: 19 Νοεμβρίου 1887

Πρακτικά uoadl:1958
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

31. Συνεδρίαση Εβδόμη: 29 Νοεμβρίου 1887

Πρακτικά uoadl:1959
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

32. Συνεδρίαση Ογδόη: 5 Δεκεμβρίου 1887

Πρακτικά uoadl:1960
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

33. Συνεδρίαση Εννάτη: 12 Δεκεμβρίου 1887

Πρακτικά uoadl:1961
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

34. Συνεδρίαση Δεκάτη: 22 Δεκεμβρίου 1887

Πρακτικά uoadl:1974
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

35. Συνεδρίαση Ενδεκάτη: 26 Ιανουαρίου 1888

Πρακτικά uoadl:1975
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

36. Συνεδρίαση Δωδεκάτη: 23 Ιανουαρίου 1888

Πρακτικά uoadl:1977
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

37. Συνεδρίαση Δεκάτη Τρίτη: 19 Μαρτίου 1888

Πρακτικά uoadl:1978
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

38. Συνεδρίαση Δεκάτη Τετάρτη: 18 Ιουλίου 1888

Πρακτικά uoadl:1980
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

39. Συνεδρίαση Πρώτη: 1 Οκτωβρίου 1888

Πρακτικά uoadl:1983
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

40. Συνεδρίαση Δευτέρα: 12 Οκτωβρίου 1888

Πρακτικά uoadl:1984
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο