Κωνσ. Γ. Σπυριδάκης

Registry uoadl:202735 1351 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Κωνσ. Γ. Σπυριδάκης
Registration year:
18910905
Incremental number:
6
Place of origin:
Ερμούπολη
Age:
17
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Σύρους της 28 Ιουνίου 1891.
Αριθμός 386 Καλώς
The digital material of the item is not available.