Κωνσ. Γ. Σπυριδάκης

Μητρώο uoadl:202735 1385 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Κωνσ. Γ. Σπυριδάκης
Ημερομηνία εγγραφής:
18910905
Αύξων αριθμός:
6
Τόπος καταγωγής:
Ερμούπολη
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Σύρους της 28 Ιουνίου 1891.
Αριθμός 386 Καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.