Τhe development of intercultural awareness skills and the utility of personal witnessing statements used as sources by utilizing the computational environment of the digital educational game "The Escape Route" in the subject of History.

Postgraduate Thesis uoadl:2837915 148 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Library of the School of Philosophy
Deposit date:
2019-01-21
Year:
2019
Author:
Katsirou Kanella
Supervisors info:
Κυνηγός Πολυχρόνης, Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σμυρναίου Ζαχαρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αικατερίνη Μακρή, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Original Title:
Η ενίσχυση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και της διαχείρισης των ιστορικών μαρτυριών ως πηγών μέσω του παιχνιδιού "The Escape Route" στο μάθημα της Ιστορίας.
Languages:
Greek
Translated title:
Τhe development of intercultural awareness skills and the utility of personal witnessing statements used as sources by utilizing the computational environment of the digital educational game "The Escape Route" in the subject of History.
Summary:
The subject of this thesis is a study involving three 16-year old students, who voluntarily participated in the implementation of the educational scenario “The Escape Route”. The purpose of the research is to investigate whether the specific educational game- based learning activity and the overall instruction of the History course can contribute to the development of intercultural awareness skills, by utilizing the computational environment of the digital educational game-based learning activities as a tool of instruction. Personal witnessing statements used as sources are a key element of the game-based learning activity. The data was collected after transcribing both the individual work of the students and the conversations between students and the researcher, whereas the analysis of the collected data was conducted by showcasing the entire episode played by each player. The research method used for the purposes of this investigation is the design research method.
Main subject category:
Historical Archive Subjects
Keywords:
history, intercultural awareness, history sources, educational games, game- based learning.
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
89
Number of pages:
126
Διπλωματική Εργασία - Αντιγραφή.pdf (2 MB) Open in new window