Η διάταξη Bruhat στην άλγεβρα, τη γεωμετρία και τη συνδυαστική

Postgraduate Thesis uoadl:2884981 126 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Library of the School of Science
Deposit date:
2020-01-11
Year:
2020
Author:
Vassiliou Periklis
Supervisors info:
Χρήστος Αθανασιάδης, τμήμα μαθηματικών, εθνικό και καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών
Original Title:
Η διάταξη Bruhat στην άλγεβρα, τη γεωμετρία και τη συνδυαστική
Languages:
Greek
Translated title:
Η διάταξη Bruhat στην άλγεβρα, τη γεωμετρία και τη συνδυαστική
Summary:
The purpose of this exercise is to focus on Bruhat order in a Coxeter group, especially in the symmetric group Sn, proving some properties tha it has. Furrthermore, we define Schubert varieties in flag manifolds in order to show their connection with the Bruhat order. Finally, we define Kazhdan-Lustzig polunomials via the Bruhat order and manage to find its Möbius function and a connection with g-polunomilas.
Main subject category:
Science
Keywords:
Bruhat, Schubert, Coxeter
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
No
Number of references:
13
Number of pages:
46
tableau.pdf (554 KB) Open in new window