Συνεδρίαση: 29 Μαΐου 1896

Proceedings uoadl:50955 824 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 29 Μαΐου 1896
Time Coverage:
18960529
Other subject categories:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Υποτροφίες, Αριστεία
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Πρόγραμμα Σπουδών
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Keywords:
Οικονόμου, διορισμός
Βιβλιογραφικό Συνέδριο
Μετρική, μάθημα
Νομοσχέδιο

1


2


3