Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1895-1904, τόμος 1

Volume of Archival Material uoadl:50950 3040 Read counter

Title:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1895-1904, τόμος 1
Time Coverage:
1895-1896 (συνέχεια), 1896-1897, 1897-1898, 1898-1899, 1899-1900, 1900-1901, 1901-1902, 1902-1903, 1903-1904 (μισό έτος)
Notes:
Ο συγκεκριμένος τόμος είναι κοινός και για τη Φυσικομαθηματική Σχολή (1ος τόμος) και για τη Φιλοσοφική Σχολή (8ος τόμος)

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 18 Μαρτίου 1896

Proceedings uoadl:50952
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση: 19 Μαρτίου 1896

Proceedings uoadl:50953
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση: 29 Μαΐου 1896

Proceedings uoadl:50955
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση: 5 Ιουνίου 1896

Proceedings uoadl:50956
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση: 4 Σεπτεμβρίου 1896

Proceedings uoadl:50957
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση: 30 Σεπτεμβρίου 1896

Proceedings uoadl:50958
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση: 21 Οκτωβρίου 1896

Proceedings uoadl:50960
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση: 16 Δεκεμβρίου 1896

Proceedings uoadl:50962
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση: 6 Φεβρουαρίου 1897

Proceedings uoadl:50964
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση: 21 Μαρτίου 1897

Proceedings uoadl:50965
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση: 24 Μαρτίου 1897

Proceedings uoadl:50967
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση: 7 Ιουνίου 1897

Proceedings uoadl:50969
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση: 9 Ιουνίου 1897

Proceedings uoadl:50971
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση: 12 Ιουνίου 1897

Proceedings uoadl:50973
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση: 15 Οκτωβρίου 1897

Proceedings uoadl:50974
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση: 31 Οκτωβρίου 1897

Proceedings uoadl:50975
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση: 14 Νοεμβρίου 1897

Proceedings uoadl:50977
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση: 22 Δεκεμβρίου 1897

Proceedings uoadl:50978
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση: 10 Φεβρουαρίου 1898

Proceedings uoadl:50979
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση: 16 Απριλίου 1898

Proceedings uoadl:50981
Unit:
Historical Archive