Συνεδρίαση: 24 Μαρτίου 1897

Proceedings uoadl:50967 723 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 24 Μαρτίου 1897
Time Coverage:
18970324
Other subject categories:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Keywords:
Κωνσταντίνος Μαλτέζος, υφηγεσία, προφορική δοκιμασία

1