Συνεδρίαση: 24 Μαρτίου 1897

Πρακτικά uoadl:50967 708 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 24 Μαρτίου 1897
Χρονική κάλυψη:
18970324
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Μαλτέζος, υφηγεσία, προφορική δοκιμασία
Μόνιμη διεύθυνση:

1