Συνεδρίαση: 30 Σεπτεμβρίου 1896

Proceedings uoadl:50958 717 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 30 Σεπτεμβρίου 1896
Time Coverage:
18960930
Other subject categories:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Keywords:
Δημήτριος Αιγινήτης, διορισμός
Αυστρία, Πολυτεχνική Σχολή
Χρήστος Παπαδόπουλος, καταγγελία
Σπαθάκης, διδακτικά βιβλία

1


2


3


4


5