Συνεδρίαση: 30 Σεπτεμβρίου 1896

Πρακτικά uoadl:50958 741 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 30 Σεπτεμβρίου 1896
Χρονική κάλυψη:
18960930
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Αιγινήτης, διορισμός
Αυστρία, Πολυτεχνική Σχολή
Χρήστος Παπαδόπουλος, καταγγελία
Σπαθάκης, διδακτικά βιβλία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5