Συνεδρίαση: 15 Οκτωβρίου 1897

Proceedings uoadl:50974 731 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 15 Οκτωβρίου 1897
Time Coverage:
18971015
Other subject categories:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Keywords:
Κοσμήτορας, ευχαριστήρια
Μιλτιάδης Πανταζής, διατριβή, υφηγεσία
Γ. Παπανδρέου, υφηγεσία, προφορική δοκιμασία

1


2


3