Συνεδρίαση: 15 Οκτωβρίου 1897

Πρακτικά uoadl:50974 723 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 15 Οκτωβρίου 1897
Χρονική κάλυψη:
18971015
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Λέξεις-κλειδιά:
Κοσμήτορας, ευχαριστήρια
Μιλτιάδης Πανταζής, διατριβή, υφηγεσία
Γ. Παπανδρέου, υφηγεσία, προφορική δοκιμασία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3