Συνεδρίαση: 21 Οκτωβρίου 1896

Proceedings uoadl:50960 679 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 21 Οκτωβρίου 1896
Time Coverage:
18961021
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Keywords:
Κωνσταντίνος Μαλτέζος, υφηγεσία
Χρήστος Παπαδόπουλος, καταγγελία
Σπαθάκης, διδακτικά βιβλία

1


2


3