Συνεδρίαση: 21 Οκτωβρίου 1896

Πρακτικά uoadl:50960 654 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 21 Οκτωβρίου 1896
Χρονική κάλυψη:
18961021
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Μαλτέζος, υφηγεσία
Χρήστος Παπαδόπουλος, καταγγελία
Σπαθάκης, διδακτικά βιβλία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3