Συνεδρίαση: 29 Μαΐου 1896

Πρακτικά uoadl:50955 830 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 29 Μαΐου 1896
Χρονική κάλυψη:
18960529
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Υποτροφίες, Αριστεία
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Πρόγραμμα Σπουδών
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Λέξεις-κλειδιά:
Οικονόμου, διορισμός
Βιβλιογραφικό Συνέδριο
Μετρική, μάθημα
Νομοσχέδιο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3