Συνεδρίαση ΧΙ: 15 Μαρτίου 1950

Proceedings uoadl:54722 205 Read counter

Title:
Συνεδρίαση ΧΙ: 15 Μαρτίου 1950
Time Coverage:
19500315
Other subject categories:
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Οικονομικά
Διοικητικά
Keywords:
Αναπαυτήριο καθηγητών, προσωρινή χρήση ως Σπουδαστήριο Δημοσίου Δικαίου
Αλέξ. Κ. Αναστασόπουλος
Εκκλησιαστικό Δίκαιο, εκλογή καθηγητή
Έπιπλα, σκεύη, αγορά, έγκριση πιστώσεων
Δημ. Σκάρπας
Ελεγκτικό Συνέδριο, δικαιολογητικά διαχείρισης
Πρακτικά, επικύρωση
The digital material of the item is not available.