Ακαδημαϊκό έτος 1837-1838

Folder uoadl:57188 4382 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1837-1838
Time Coverage:
1837-1838
Usher Number:
Φάκελοι: 173, 133, 196, 228, 397, 403, 580Β, 408, 309, 356, 186, 226, 143, 1, 661, 673

Φίλτρο

 

21. Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Subfolder uoadl:59103
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών)

22. Κτήματα

Subfolder uoadl:122411
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του
πανεπιστημίου

23. Υποτροφίες

Subfolder uoadl:142142
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων